Tehničar/ka energetike za rad sa srednjenaponskim i niskonaponskim (SN i NN) uređajima

Premium

Opis posla

Portonovi Resort Management Company, u vlasništvu kompanije Azmont Investments, upravlja Portonovi rizortom, a sa ciljem redefinisanja standarda u Crnoj Gori i na Mediteranu. Ovaj luksuzni rizort, smješten na ulazu u Bokokotorski zaliv ima jedinstveno poziciju u Crnoj Gori i ponosno zauzima značajno mjesto među internacionalno priznatim kompleksima. Portonovi nudi niz luksuznih rezidencija smještenih u mirnom priobalju.

Naša misija u Portonovom je da se sa poštovanjem odnosimo prema svim svojim saradnicima, gostima i kolegama, a kroz timski predan rad nastavljamo da stvaramo prijateljsko radno okruženje pružajući usluge na najvišem nivou.

Tehničar/ka energetike za rad sa srednjenaponskim i niskonaponskim (SN i NN) uređajima

Portonovi, Montenegro

Opis posla:

 • Redovni pregledi SN i NN opreme i uređaja PEDC distributivne mreže u Portonovi rizortu.
 • Planirane i hitne intervencije sa rukovođenjem električnih komandi,
 • Preventivno i korektivno održavanje opreme i uređaja koje ne zahtijeva angažovanje treće strane
 • Održavanje PEDC opreme i učešće sa nadzorom u radovima na održavanju i ispitivanjima kod angažovanja radova treće strane.
 • Kontrola i praćenje sprovedenih planova održavanja
 • Vođenje i sređivanje tehničkih podataka za ugrađenu opremu
 • Učešće u izradi planova za tekuće i investiciono održavanje opreme i specifikacija rezervnog materijala i opreme
 • Kontrola i vođenje naloga za rad i dozvola za rad i ulazak u elektroenergetska postrojenja
 • Prikupljanje podataka i vođenje statistike o pogonskim događajima i djelovanjem zaštita na distributivnim objektima;
 • Priprema dokumentacije u vezi prijavljivanja i naplate šteta nastalih na SN I NN uredjajima sa PEDC timom
 • Učestvuje u svim ispitivanjima opreme i periodičnim ispitivanjima HTZ opreme
 • Za ovu poziciju može biti predviđen noćni rad definisan internim rasporedom
 • Bilo koje i sve dužnosti koje dodijeli direktno nadređeni.

Kvalifikacija: IV ili V stepen stručne spreme u elektrotehnici
Radno iskustvo: Prednost imaju kandidati sa najmanje godinu dana iskustva na poslovima u oblasti energetike
Bez obzira na pol kandidata.

Ovo je izuzetna prilika da budete dio Portonovi tima.

Ukoliko ste zainteresovani, kontaktirajte nas i pošaljite svoj CV na career@portonovi.com.

Rok za slanje prijave: 15.01.2024. godine

Lokacija