O nama

Mi zapošljavanje činimo jednostavnijim!

Ko smo mi

Jobzilla je inovativna agencija za zapošljavanje u Crnoj Gori, koja je pokrenuta od strane HR i IT stručnjaka sa preko 10 godina iskustva u oblasti ljudskih resursa. Kombinuje široko poznavanje psihologije, ljudskih resursa i moderno digitalno rješenje u vidu preglednog i lako pristupnog portala, sa ciljem da obezbijedi što lakši proces zapošljavanja svojim klijentima i bude im podrška tokom istog.

Usluge posredovanja kandidata pri zapošljavanju u različitim sferama poslovanja (turizam i hotelijerstvo, privreda, bankarstvo i finansije, i sl) su naša specijalnost.

Agencija za zapošljavanje Jobzilla će se uvijek odnositi prema vašim potrebama sa najvećom pažnjom. Selektovaćemo najbolje ljude za posao koji nam povjerite.

Šta nas motiviše

Vizija

Naša vizija je da obezbjedimo i održavamo odlične usluge za naše klijente i postignemo njihove ciljeve uz profesionalnu radnu snagu. Vaša pobjeda je i naša pobjeda.

Misija

U skladu sa vizijom naše kompanije, naša misija je da stvorimo zdrave i trajne odnose sa našim klijentima. Naš cilj je da osiguramo da svaki pojedinac koga angažujemo postane suštinski doprinos kompaniji naših klijenata i ekonomiji dotične zemlje.

Naše usluge

Oglašavanje slobodnih radnih mjesta

Regrutacija

Regrutacija i selekcija

Izrada organizacione strukture i pravilnika o sistematizaciji

Kadrovska administracija

Obuke i treninzi

Psihološke procjene pojedinaca

Procjene rada zaposlenih

Opis usluga

1

Oglašavanje slobodnih radnih mjesta

Baza od 15.000 aktivnih korisnika, samovoljno registrovanih na našem portalu u prethodnih godinu dana, garantuje da će na Vaš oglas aplicirati kandidati koji zapravo traže posao, čime ćete uštedeti vrijeme prilikom selekcije i intervjuisanja kandidata. Objavljavanje oglasa na našem portalu podrazumijeva i promociju istog na društvenim mrežama u više navrata tokom perioda oglašavanja.

2

Regrutacija kandidata

Regrutacija koja podrazumijeva našu jednostavnu pretragu baze i komunikaciju sa kandidatima prema zahtjevima klijenta.Ova opcija je korisna iz razloga što će poslodavac dobiti samo kandidate za koje sigurno zna da su motivisani da rade baš na određenoj poziciji i u određenoj kompaniji, što umnogome štedi novac i vrijeme poslodavca.

3

Regrutacija i selekcija

Proces RiS predstavlja detaljan proces pronalaska i odabira kandidata koji najbolje odgovaraju zahtjevima poslodavca u trajanju od 20 dana. Ono što regrutacija i selekcija obezbeđuje klijentu je ogromna ušteda vremena, resursa i novca iz razloga što je sav posao na nama, te klijent može biti siguran da je dobio najbolja i najsigurnija rešenja od ponuđenih.

4

Izrada organizacione strukture i pravilnika o sistematizaciji

Izrada organizacione strukture i pravilnika o sistematizaciji omogućava jasnu podjelu poslova u firmi, i što je još važnije, određuje nivo odgovornosti za sve pozicije. Organogram uz slikovit i jasan prikaz određuje hijerarhijsku strukturu pozicija.

5

Kadrovska administracija

Uštedite vrijeme i prepustite nama cjelokupnu kadrovsku administraciju. Sređujemo interne akte, personalne mape, obavezne kadrovske evidencije i optimizujemo kadrovske postupke.

6

Obuke i treninzi

Ukoliko vam je potrebno usavršavanje postojiećih zaposlenih, možemo ponuditi širok spektar različitih treninga. Obuke prilagođavamo konkretnom tipu radnika.

7

Psihološke procjene pojedinaca

Procjena podobnosti kandidata za radno mjesto. Psihološkim testiranjem utvrđujemo osobine ličnosti, pripadajuće timske uloge, motivaciju, sposobnosti, kompetencije i opis ponašanja pojedinaca. Cijeli proces psihološkog testiranje vodi magistar poslovne psihologije.

8

Procjene rada zaposlenih

Procjena rada zaposlenih predstavlja proces tokom kojeg se procjenjuje u kojoj mjeri zaposleni doprinose ostvarenju organizacijskih ciljeva u određenom vremenskom periodu.
Zasnovana je na određenim kriterijumima, metodama i sistemima procjene.

Zašto Jobzilla

Kvalifikovan tim

Sve HR usluge obavljaju ljudi iz oblasti poslovne psihologije.

10+ godina iskustva

Tim koji posjeduje višegodišnje iskustvo u regrutaciji i selekciji, koordinaciji i rukovođenju velikih projekata.

Fleksibilnost i posvećenost

Jobzilla tim će se uvijek odnositi prema vašim potrebama sa najvećom pažnjom. Selektovacemo najbolje ljude za posao koji nam povjerite.

Zadovoljni klijenti