U zdravom duhu zdravo tijelo

 

Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja. Ideal duševnog zdravlja je zdrava zrela ličnost. Takva osoba je tolerantna, strpljiva, ima sposobnost prilagođavanja i stvaranja harmoničnih odnosa sa spoljašnom okolinom.

U nastavku teksta navest ću koliko je bitno da naši sistemi funkcionišu kao jedan (um, tijelo i emocije).

S obzirom na to da tjelesni stav pokazuje naše unutrašnje stanje i emocije, jedan psihijatar se dosjetio ideje da depresiju pokuša da izliječi promjenom fizičkog stava kod pacijenata. Naime, pacijenti koji pate od depresije izgledaju povijeno i pogrbljeni su što pokazuje da su zatvoreni u sopstvenom svijetu i da su zarobljenici svojih misli. Psihijatar je jednom prilikom zatražio od pacijenta da broji svetiljke koje se nalaze pokraj ulice na putu od kuće do ordinacije. Svaki put kad je pacijent dolazio na seansu, podnosio je izveštaj psihijatru o broju svetiljki. Nakon par susreta primijetila se značajna promjena kod pacijenta. Šta se zapravo desilo? Pacijent je morao da se ispravi i blago podigne glavu kako bi izbrojao svetiljke, samim tim je u potpunosti promijenio tjelesni stav. Druga stvar je da je bio zaokupljen rešavanjem zadatka te je izašao iz svog svijeta. Nakon par puta takvog hoda, tijelo je zapamtilo stav i nastavilo da se ponaša po ustaljenom obrascu.

Dakle, um, tijelo i emocije su povezani, uzročno-posledični i čine dio jednog sistema.

Hipokampus je siva struktura u središtu mozga. Sandrin Ture, istraživač neuronskih matičnih ćelija u svom TED govoru je navela da se u mozgu odraslih osoba – u hipokampusu mogu stvarati novi neuroni. Procijenjeno je da proizvodimo 700 novih neurona dnevno u hipokampusu. Dok napunimo 50 godina, biće nam zamijenjeni svi neuroni sa kojima smo rođeni neuronima proizvedenim u odraslom dobu. Prvo, znamo da su neuroni važni za učenje, kapacitet i kvalitet pamćenja, kao i za prostorno orijentisanje. Takođe, ono što dovodi do proizvodnje neurona su: kvalitetan san, učenje, seks, umjerena fizička aktivnost i adekvatna ishrana (prilagođena zdravstvenom stanju).

Davno je primjećena veza između spavanja i pamćenja, i pozitivan efekat koji ono ima na proces upamćivanja novih informacija. Opet povezujemo umno i tjelesno zdravlje.

Fizička aktivnost ne pomaže samo ljudima čije je psihičko zdravlje ugroženo. Ona treba da bude sastavni dio života svakog pojedinca upravo zato da bi se smanjila mogućnost razvoja pojedinih psihičkih i tjelesnih oboljenja.

Važno je da izaberete fizičku aktivnost koju volite i da je sprovodite redovno. Nije potrebno da se ektremno iscrpljujete, to može imati i suprotan efekat, naročito kod osoba oboljelih od kardiovaskularnih i respiratornih bolesti. Studije su čak pokazale da umjerena aktivnost ima veći doprinos boljem raspoloženju nego prekomjerni, dugotrajni i težak rad. Cilj treba da bude da se osjećate prijatno umorni i da imate prijatna osjećanja nakon fizičke aktivnosti. Pokušajte da birate aktivnosti koje će ujedno uvećati zadovljstvo i zabavu.

Koncept Jina i Janga predstavlja osnovu mnogih kineskih filozofskih škola, a posebno je vezana za taoizam. Središnji pojam taoizma čini Tao, koji se najčešće prevodi kao Put. Smatra se da je on nepromjenljiv, te da od njega potiču nebo i zemlja kao dva pola. U njemu prepoznajemo muški princip, odnosno Jang kao svijetlu stranu i aktivnost koja se vezuje za element vazduha i vatre, ali i ženski princip Jin, kao tamnu, pasivnu stranu koja se poistovećuje sa elementom vode i zemlje. Ovaj princip podrazumijeva da sve stvari postoje kao spoj nerazdvojivih suprotnosti. Dvije suprotnosti se privlače i dopunjavaju jedna drugu, i kao što njihov simbol prikazuje, svaka strana u svom centru ima element druge strane (koja je predstavljena malom tačkom). Nijedna strana nije superiorna u odnosu na drugu, ali povećanje jedne doprinosi smanjenju druge, te pravi balans mora biti postignut da bi došlo do harmonije.

Najbolji mogući prikaz ovog energetskog savršenstva krije se u zori, odnosno ranom svitanju, gdje se uspavana priroda smenjuje zracima sunca. Slično je i sa čovjekom – svakom od nas je potreban odmor nakon napornog rada, a san i java su ništa drugo do dva lika u ogledalu. Za sve je neophodna ravnoteža i balans, baš kao što nam poručuju 4 glavna elementa: vatra, voda, vazduh i zemlja.

Dakle, za održavanje zdravog duha potrebno je da održavamo balans i ravnotežu u našem životu. Tjelesno zdravlje je podjednako važno kao i emocionalno, a samim tim i mentalno. Na vama je da prepoznate potrebe svakog od ovih sistema zdravlja i da im isto i pružite.

Autor: Milica Vučinić