Tomo Bubanja

October 19, 2002

O kandidatu

Location

Edukacija

I
IT 2
Univerzitet Donja Gorica

Student sam na UDG fakultetu za IT podrsku. Takodje pored IT-a se bavim i grafickim dizajnom nekoliko godina.