Pomoćni mornar

January 17, 2024
Premium

Opis posla

Portonovi Resort Management Company, u vlasništvu kompanije Azmont Investments, upravlja Portonovi rizortom, a sa ciljem redefinisanja standarda u Crnoj Gori i na Mediteranu. Ovaj luksuzni rizort, smješten na ulazu u Bokokotorski zaliv ima jedinstveno poziciju u Crnoj Gori i ponosno zauzima značajno mjesto među internacionalno priznatim kompleksima. Portonovi nudi niz luksuznih rezidencija smještenih u mirnom priobalju.

Naša misija u Portonovom je da se sa poštovanjem odnosimo prema svim svojim saradnicima, gostima i kolegama, a kroz timski predan rad nastavljamo da stvaramo prijateljsko radno okruženje pružajući usluge na najvišem nivou.

Pomoćni mornar,
Portonovi, Montenegro
(Sezonski posao)

Opis posla:

 • Obavljanje svakodnevnog vezivanja i registracije manjih brodova u marini, obezbjeđenje stalne bezbjednosti jahti na privezištu i kopnu;
 • Obavljanje svakodnevnog vezivanja/sidrenja, sakupljanje registracionih dokumenata za manjih brodova itd. i blagovremeno dostavljanje u kancelariju u marini.
 • Obavljanje vezivanja na moru i kopnu u skladu sa uputstvima Supervizora marine;
 • Pratiti i kontrolisati prilaz neovlašćenih lica pontonima, bezbjednost marine. Tretirati sve alarme kao prave i obezbijediti momentalnu informaciju nadređenima;
 • Stalno držati VHF radio na dostupnoj distanci i komunicirati sa klijentima i ostalim članovima tima na reprezentativan i jasan način;
 • Raditi u koordinaciji i saradnji sa recepcijom, popunjavati izvještaje po potrebi;
 • Izvršavati sve ostale dužnosti koje su potrebne za funkcionisanje objekata u marini na zahtjev izvršnog direktora;
 • Provjeriti i pružiti podršku za održavanje čistog okruženja bilo na kopnu (parking, suvi vez, travnjak, vrtovi, objekti, itd.) ili na moru (voda, zid pristaništa, pontoni, itd.) i prijavljiavnje u slučaju bilo kakvog predviđenog rizika.
 • U slučaju incidenta, zagađenja, hitne situacije ili nesreće, pomoćni mornari su dužni da odmah obavijeste nadređene i da postupaju u skladu sa instrukcijama;
 • Pratiti parking mjesta za automobile radi pravilnog rada;
 • Obavljanje srodnih poslova koje dodijeli nadređeni
 • Ovaj posao predviđa rad u smjenama i/ili noćni rad u skladu sa rasporedom/organizacijom rada definisanom internim dokumentima poslodavca (rasporedi smjena)

Kvalifikacija: Nekvalifikovana radna

Ovo je izuzetna prilika da budete dio Portonovi tima.

Ukoliko ste zainteresovani, kontaktirajte nas i pošaljite svoj CV na career@portonovi.com.

Rok za slanje prijave – 05.02.2024

Lokacija