Ksenija Koska

March 1, 1998

O kandidatu

Location

Edukacija

B
Bachelor 3
Univerzitet Crne Gore - Filozofski Fakultet - Psihologija

Student treće godine psihologije na filozofskom fakultetu odsjek psihologija.