Aleksandar Bujisic

Komercijalista

O kandidatu

Visegodisnje iskustvo u proizvodnji i na poslovima komercijaliste.

Location