Važnost mentalnog zdravlja na poslu

 

Kada govorimo o mentalnom zdravlju, to se obično posmatra kao individualna stvar, ali mentalno zdravlje je briga čitavog društva. Štaviše, mentalno zdravlje je važna diskusija na radnom mjestu jer se mnogi ljudi nađu u izazovnim situacijama tokom radnog vremena.

Slično kao i fizičko zdravlje, takođe je važno da zaposleni budu dobrog mentalnog zdravlja kako bi mogli ne samo da daju sve od sebe na radnom mjestu već i da održavaju dobar život koji obogaćuje. Mnogi ljudi oko nas imaju problema sa mentalnim zdravljem koje izazivaju stimulansi u kancelariji. Radno mjesto može biti mjesto stresa za mnoge zaposlene, što može dovesti do problema ne samo za same zaposlene već i za kompaniju.

Uzroci stresa na radnom mjestu

Postoji mnogo uzroka stresa na radnom mjestu, hajde da pogledamo neke primjere:

Loša uprava
Jedan od najvećih faktora koji doprinose stresu na radnom mjestu je loš menadžment. Ako se kompanijom loše upravlja, mogu nastati mnogi problemi kao što su nejednakost u ulogama u vezi sa poslom, zbunjujuća uputstva i nedostatak strukture. Sve ovo može doprinijeti stresu na poslu koji se kasnije može proširiti na probleme mentalnog zdravlja.

Prekomjerno opterećenje
Ako zaposleni stalno dobijaju prekomjerno opterećenje, oni mogu imati visok nivo stresa, a to može dovesti do problema sa mentalnim zdravljem. Za kompanije je važno da procjene koliko posla njihovi zaposleni mogu da podnesu i to može pomoći u održavanju zdrave radne ravnoteže kako zaposleni ne bi sagorjeli.

Teški uslovi rada
Teški uslovi rada mogu ometati način na koji vaši zaposleni rade, možda neće moći da završe svoj posao na vrijeme ili kako bi trebalo. Ovo može biti stresno za njih jer možda neće postići svoje ciljeve. Teški uslovi rada mogu biti dodatni stres koji se lako može proširiti na probleme mentalnog zdravlja. U takvim slučajevima je važno da kompanije obezbijede dobre uslove za rad kako bi zaposleni mogli da daju svoj maksimum.

Diskriminacija
U današnjem svijetu diskriminacija je veoma čest dijalog jer se njeni primjeri i efekti mogu vidjeti svuda, čak i na radnom mjestu. Ako se zaposleni suočavaju sa diskriminacijom, možda neće moći da daju sve od sebe na svom poslu i to će samo povećati njihov stres. Diskriminacija može imati negativne efekte na dobrobit osobe, zbog čega je veoma važno da je kompanije obuzdaju.

Uznemiravanje
Uznemiravanje na radnom mjestu može dovesti do nekoliko problema za zaposlenog i može biti događaj koji mijenja život. Veoma je važno da kompanije budu obazrive prema slučajevima uznemiravanja i da obezbijede da se takvi slučajevi rješavaju bez politike tolerancije kako bi se zaštitili zaposleni.

Kako radna mjesta mogu da obezbijede dobro mentalno zdravlje?

Kao kompaniji, važno je da osigurate da vaši zaposleni imaju dobro mentalno zdravlje a da biste to postigli, evo nekoliko stvari koje možete pokušati:

Uklonite tabu sa mentalnog zdravlja
Trebalo bi da budete u mogućnosti da stvorite bezbjedno mjesto za svoje zaposlene tako da ne moraju da kriju svoje probleme sa mentalnim zdravljem, već da o njima razgovaraju bez straha da će morati da se suoče za svojim problemima. Kompanija treba otvoreno da govori o problemima mentalnog zdravlja tako da nema tabua o njima. Ako kompanija prihvata probleme mentalnog zdravlja, to će pomoći zaposlenima da riješe svoje probleme i nadamo se da dobiju pomoć koja im je potrebna.

Uvjesti politiku mentalnog zdravlja
Pošto su vaši zaposleni vaše najveće bogatstvo, pošteno je da smislite politiku koja može pomoći vašim zaposlenima u njihovim problemima mentalnog zdravlja. Na primjer, odeljenje za ljudske resurse kompanije može da smisli efikasne politike koje mogu pomoći zaposlenima da razumeju svoje probleme mentalnog zdravlja i da ih riješe na plodonosan način.

Ne treba tolerisati uznemiravanje ili slučajeve maltretiranja zaposlenih koji pate od mentalnih problema.

Promovišite ravnotežu između posla i ličnog života
Ravnoteža između posla i privatnog života je veoma bitna za stabilan život. Ako želite da unaprijedite dobro mentalno zdravlje svojih zaposlenih, od suštinskog je značaja da podržavate zaposlene da izbjegavaju da nose svoj posao kući. Posao uvijek treba da ostane unutar radnog vremena kako bi vaši zaposleni mogli da odu kući, posvijete vrijeme svojim porodicama i svojim najmilijima.

Takođe je važno da kompanije shvate da ne bi trebalo da posežu za svojim zaposlenima nakon radnog vremena jer je to vrijeme za njihove porodice i njih same. Nastavite da potencirate da zaposleni obavljaju poslovne obaveze u kancelariji i svoje porodične poslove dok su kod kuće.

Predstavite rekreativne aktivnosti za svoje zaposlene
Zdravo okruženje na radnom mjestu sastoji se od zabavnih rekreativnih aktivnosti koje pomažu u povećanju angažovanja zaposlenih. Sve više zaposlenih treba da bude u mogućnosti da se uključi u aktivnosti kako bi mogli da izgrade zdrave odnose sa drugim zaposlenima i njihovim nadređenima. Ovo pomaže zaposlenima da se uključe u zdrave vježbe izgradnje tima koje su korisne ne samo za same zaposlene već i za kompaniju.